Επισκευές Η/Υ, Laptops, Monitors


Για όλες τις επισκευές παρέχεται εγγύηση μέχρι 6 μήνες για την εργασία!

Υπηρεσίες από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό μας


Έλεγχος Βλάβης

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο της συσκευής σας για:

 • Σφάλματα Hardware
 • Σφάλματα Λειτουργικού Συστήματος
 • Σφάλματα Λογισμικού
 • Ιούς
 • Ενημερώσεις Λογισμικού

Εργασίες στο Λειτουργικό Σύστημα

Περιλαμβάνει:

 • Επιδιόρθωση Λειτουργικού Συστήματος.
 • Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος.
 • Ενημέρωση Λειτουργικού Συστήματος.
 • Ενημέρωση Οδηγών Συσκευών.

Επισκευή / Αναβάθμιση Hardware

Αν, μετά τον έλεγχο, διαπιστωθεί βλάβη στο Hardware της συσκεύης σας, αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση του χαλασμένου hardware, κάνουμε έλεγχο για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας και σας παρέχουμε μέχρι 6 μήνες εγγύηση στην εργασία για τη συγκεκριμένη βλάβη!

Επίσης αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε αναβάθμιση του Η/Υ ή του Laptop σας.


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για:

 • Αγορά νέου Η/Υ, Laptop
 • Αγορά νέων Περιφερειακών
 • Εγκατάστασεις Δικτύων
 • Αγορά εξειδικευμένου Λογισμικού

3 βασικοί λόγοι για να διαλέξετε εμάς

Στείλτε μας τον Η/Υ σας και θα τον παραλάβετε σε 3 ημέρες επισκευασμένο!*


* Ο χρόνος επισκευής και παράδοσης εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

Καλέστε μας τώρα! 6984732002